PRIVACYVERKLARING MCO HEALTH

ALGEMENE INFORMATIE 

MCO Health B.V., een dochteronderneming van Nestlé Nederland B.V., geregistreerd in de kamer van koophandel onder KvK-nummer: 32098933 (hierna te noemen “MCO” of “Wij”) wil u middels deze privacyverklaring informeren over de manier waarop MCO persoonlijke gegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op zowel onze online als offline dienstverlening en op alle verwerkingen van MCO met betrekking tot haar werkzaamheden voor de merken Orthica, AOV Orthomoleculaire Voedingssupplementen, Wobenzym, Garden of Life, Vital Proteins, Optifibre, NUUN en Orgain. 

MCO verwerkt contactgegevens in een zakelijke context. In dit kader kan sprake zijn van verwerking van persoonsgegevens als u gegevens verstrekt van of over uw contactpersoon en/of als u een emailadres verstrekt waarin de naam van een individu is verwerkt. In sommige gevallen kunnen wij gegevens die wij op één manier verzamelen, bijvoorbeeld gegevens die u verstrekt aan ons tijdens een bezoek aan uw bedrijf, combineren met gegevens die wij om een andere manier verzamelen, bijvoorbeeld gegevens die u verstrekt middels onze website formulieren. 

 

1.    PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Wij verzamelen basisgegevens die nodig zijn in een zakelijke context in het kader van onze dienstverlening aan onze zakelijke klanten en/of potentiële klanten. Dit kan gaan om de volgende gegevens: 

• Aanhef 
• Voor- en achternaam 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bedrijf 
• Adresgegevens 
• Functie 
• Branche/ Beroep 
• KvK-nummer 
• BIG-registratie 
• Lidmaatschap van een beroepsorganisatie 

Daarnaast kunnen er in het kader van onze reguliere bedrijfsvoering persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van interacties tussen onze medewerkers en uw contactpersonen en/of derde partijen bestaande uit emailverkeer (naam afzender, naam ontvanger, datum en tijd) en agendabeheer (naam organisator, naam van de deelnemer, datum en tijd van de gebeurtenis). 


2.    JURIDISCHE GRONDSLAG EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

Indien u een bestelling heeft geplaatst bij ons of adviesmaterialen heeft aangevraagd verwerken wij persoonsgegevens van uw contactpersonen op basis van uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of gerechtvaardigd belang voor de volgende doeleinden: - het aanmaken van een account - verificatie van uw status als gezondheidsprofessional die wij toegang mogen verlenen tot beroepscommunicatie over voeding en voedingssupplementen - verzenden van direct mails - verzenden van nieuwsbrieven - reageren op berichten en klachten - versturen van uitnodigingen voor evenementen voor gezondheidsprofessionals, zoals Kennisdagen en Webinars Verder verwerken wij persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren en fraude te voorkomen. 


3.    ONTVANGERS 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden. Onze verwerkers, te weten onze softwareleveranciers, hebben in voorkomende gevallen toegang tot uw gegevens in verband met het beheer en onderhoud van de software. Daarnaast kunnen wij u gegevens in sommige gevallen delen met onze adviseurs. 


4.    BEWAARTERMIJN 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. Dit betekent dat wij uw gegevens verwijderen indien deze niet meer nodig zijn voor het verwerken van orders of het verzenden van nieuwsbrieven en/of marketingmateriaal. Daarnaast zullen wij bepaalde gegevens langer bewaren in geval van fiscale of andere wettelijke verplichtingen. 


5.    DOORGIFTE BUITEN DE EU 

Ten behoeve van de dienstverlening kunnen wij gegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. Wij zullen erop toezien dat de doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. 


6.    BEVEILIGING 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Wij werken alleen met ISO gecertificeerde verwerkers. 


7.    WETTELIJKE RECHTEN 

U heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, wijzigen en/of te laten verwijderen. Dit kunt u doen door per mail, per post of telefonisch een aanvraag bij ons in te dienen. Onze contactgegevens zijn: MCO Health B.V. Wormerweg 1 1311 XA Almere Telefoonnummer: 036-5460900 E-mailadres: info@mcohealth.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek. Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


8.    WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID 

Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. Indien er sprake is van substantiële wijzigingen streven wij ernaar om u hier rechtstreeks over te informeren.